Dakika yi Yıldız ayı

   

  Bilimsel gösterimdeki Rakamların


Bu hesap makinesine doğrudan bağlantı:
https://www.birimler.info/Dakika+birimini+Yildiz+ayi+birimine+donustur.phpmin birimini Yıldız ayı (Dakika birimini Yıldız ayı) birimine dönüştür:

  1. Seçim listesinden doğru kategoriyi, bu durumda 'Zaman' seçin.
  2. Daha sonra, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Temel matematik işlemleri: toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*, x), bölme (/, :, ÷), üs , karekök (√), kesirler ve π (pi) sayısına bu noktada izin verilir.
  3. Seçim listesinden dönüştürmek istediğiniz değere tekabül eden birimi seçin, bu durumda 'Dakika [min]' seçin.
  4. Son olarak, değerin dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin, bu durumda 'Yıldız ayı' seçin.
  5. Daha sonra, sonuç çıktığında bunu yapmak anlamlı olduğunda hala belirli ondalık basamak sayısına yuvarlama imkanı vardır.


Bu hesap makinesi ile asıl ölçüm birimiyle birlikte dönüştürülecek değeri girmek mümkündür; örneğin, '792 Dakika'. Bunu yaparken birimin tam adı ya da kısaltması kullanılabilirörnek olarak 'Dakika' ya da 'min'. Daha sonra, hesap makinesi, dönüştürülecek ölçü biriminin kategorisini tespit eder, bu durumda 'Zaman' seçin. Ondan sonra, girilen değeri onunla ilgili bilinen tüm uygun birimlere dönüştürür. Sonuç listesinde ilk olarak aradığınız dönüştürme işlemini de bulacağınızdan emin olursunuz. Alternatif olarak, dönüştürülecek değer şu şekilde girilebilir: '18 min kaç Yıldız ayı' ya da '11 min yi Yıldız ayı' ya da '76 Dakika -> Yıldız ayı' ya da '35 min = Yıldız ayı' ya da '93 Dakika kaç Yıldız ayı' ya da '69 Dakika yi Yıldız ayı'. Bu alternatif için hesap makinesi ilk değerin özellikle hangi birime dönüştürüleceğini de hemen anlar. Bu olasılıklardan hangisini kullandığına bakılmaksızın kişiyi çok sayıda kategori ve sayısız desteklenen birimle uzun seçim listeleri halinde uygun listeye yönelik zor bir aramadan kurtarır. Tüm bunları bizim yerimize hesap makinesi üstlenir ve işi bir anda halleder.

Hesap makinesi, ayrıca, matematiksel ifadelerin kullanımını da mümkün kılar. Sonuç olarak, örneğin '(62 * 21) min' şeklinde olmak üzere, sadece rakamlar birbiriyle hesap edilmekle kalmaz. Aynı zamanda dönüştürmede farklı ölçü birimleri de doğrudan birbirleriyle eşleştirilebilir. Bu da, örneğin, şu şekilde görünecektir: '45 Dakika + 4 Yıldız ayı' ya da '79mm x 38cm x 96dm = ? cm^3'. Bu şekilde birleştirilen ölçü birimlerinin doğal olarak birbirine uyması ve söz konusu birleşimde anlam ifade etmesi gerekir.

'Bilimsel gösterimdeki Rakamların' yanına bir onay imi eklendiğinde yanıt üsse ait bir sayı olarak çıkacaktır. Örneğin, 5,985 222 167 756 7×1021. Bu sunum şekli için rakam bir üsse bölünecek, burada 21 ve burada gerçek sayı, 5,985 222 167 756 7. Rakam gösterme imkanı sınırlı olan cihazlarda, örneğin cep hesap makinelerinde, kişi aynı zamanda rakamların 5,985 222 167 756 7E+21 olarak yazıldığını da görür. Aslında, bu, çok büyük ve çok küçük rakamların daha kolay okunmasını sağlar. Bu noktada bir onay imi eklenmemişse sonuç rakamların alışılmış bir şekilde yazımıyla verilir. Böylece yukarıdaki örnek için şu şekilde görünecektir: 5 985 222 167 756 700 000 000. Sonuçların sunumundan bağımsız olarak bu hesap makinesinin maksimum hassasiyeti 14 hanedir. Bu, tüm uygulamalar için yeterince hassas olacaktır.