Foot per hour per second yi Foot per second squared

   

  Bilimsel gösterimdeki Rakamların


Bu hesap makinesine doğrudan bağlantı:
https://www.birimler.info/Foot+per+hour+per+second+birimini+Foot+per+second+squared+birimine+donustur.phpfph/s birimini fps² (Foot per hour per second birimini Foot per second squared) birimine dönüştür:

  1. Seçim listesinden doğru kategoriyi, bu durumda 'İvme' seçin.
  2. Daha sonra, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Temel matematik işlemleri: toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*, x), bölme (/, :, ÷), üs , karekök (√), kesirler ve π (pi) sayısına bu noktada izin verilir.
  3. Seçim listesinden dönüştürmek istediğiniz değere tekabül eden birimi seçin, bu durumda 'Foot per hour per second [fph/s]' seçin.
  4. Son olarak, değerin dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin, bu durumda 'Foot per second squared [fps²]' seçin.
  5. Daha sonra, sonuç çıktığında bunu yapmak anlamlı olduğunda hala belirli ondalık basamak sayısına yuvarlama imkanı vardır.


Bu hesap makinesi ile asıl ölçüm birimiyle birlikte dönüştürülecek değeri girmek mümkündür; örneğin, '275 Foot per hour per second'. Bunu yaparken birimin tam adı ya da kısaltması kullanılabilirörnek olarak 'Foot per hour per second' ya da 'fph/s'. Daha sonra, hesap makinesi, dönüştürülecek ölçü biriminin kategorisini tespit eder, bu durumda 'İvme' seçin. Ondan sonra, girilen değeri onunla ilgili bilinen tüm uygun birimlere dönüştürür. Sonuç listesinde ilk olarak aradığınız dönüştürme işlemini de bulacağınızdan emin olursunuz. Alternatif olarak, dönüştürülecek değer şu şekilde girilebilir: '14 fph/s kaç fps2' ya da '96 fph/s yi fps2' ya da '70 Foot per hour per second -> Foot per second squared' ya da '27 fph/s = fps2' ya da '83 Foot per hour per second kaç fps2' ya da '40 fph/s kaç Foot per second squared' ya da '53 Foot per hour per second yi Foot per second squared'. Bu alternatif için hesap makinesi ilk değerin özellikle hangi birime dönüştürüleceğini de hemen anlar. Bu olasılıklardan hangisini kullandığına bakılmaksızın kişiyi çok sayıda kategori ve sayısız desteklenen birimle uzun seçim listeleri halinde uygun listeye yönelik zor bir aramadan kurtarır. Tüm bunları bizim yerimize hesap makinesi üstlenir ve işi bir anda halleder.

Hesap makinesi, ayrıca, matematiksel ifadelerin kullanımını da mümkün kılar. Sonuç olarak, örneğin '(36 * 92) fph/s' şeklinde olmak üzere, sadece rakamlar birbiriyle hesap edilmekle kalmaz. Aynı zamanda dönüştürmede farklı ölçü birimleri de doğrudan birbirleriyle eşleştirilebilir. Bu da, örneğin, şu şekilde görünecektir: '23 Foot per hour per second + 79 Foot per second squared' ya da '49mm x 6cm x 62dm = ? cm^3'. Bu şekilde birleştirilen ölçü birimlerinin doğal olarak birbirine uyması ve söz konusu birleşimde anlam ifade etmesi gerekir.

'Bilimsel gösterimdeki Rakamların' yanına bir onay imi eklendiğinde yanıt üsse ait bir sayı olarak çıkacaktır. Örneğin, 7,322 177 711 146 ×1021. Bu sunum şekli için rakam bir üsse bölünecek, burada 21 ve burada gerçek sayı, 7,322 177 711 146. Rakam gösterme imkanı sınırlı olan cihazlarda, örneğin cep hesap makinelerinde, kişi aynı zamanda rakamların 7,322 177 711 146 E+21 olarak yazıldığını da görür. Aslında, bu, çok büyük ve çok küçük rakamların daha kolay okunmasını sağlar. Bu noktada bir onay imi eklenmemişse sonuç rakamların alışılmış bir şekilde yazımıyla verilir. Böylece yukarıdaki örnek için şu şekilde görünecektir: 7 322 177 711 146 000 000 000. Sonuçların sunumundan bağımsız olarak bu hesap makinesinin maksimum hassasiyeti 14 hanedir. Bu, tüm uygulamalar için yeterince hassas olacaktır.