Ton eşdeğer kömür yi Ton Dizel

   

  Bilimsel gösterimdeki Rakamların


Bu hesap makinesine doğrudan bağlantı:
https://www.birimler.info/Ton+esdeger+koemuer+birimini+Ton+Dizel+birimine+donustur.phptce birimini Ton Dizel (Ton eşdeğer kömür birimini Ton Dizel) birimine dönüştür:

  1. Seçim listesinden doğru kategoriyi, bu durumda 'Eşdeğer Petrol' seçin.
  2. Daha sonra, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Temel matematik işlemleri: toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*, x), bölme (/, :, ÷), üs , karekök (√), kesirler ve π (pi) sayısına bu noktada izin verilir.
  3. Seçim listesinden dönüştürmek istediğiniz değere tekabül eden birimi seçin, bu durumda 'Ton eşdeğer kömür [tce]' seçin.
  4. Son olarak, değerin dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin, bu durumda 'Ton Dizel' seçin.
  5. Daha sonra, sonuç çıktığında bunu yapmak anlamlı olduğunda hala belirli ondalık basamak sayısına yuvarlama imkanı vardır.


Bu hesap makinesi ile asıl ölçüm birimiyle birlikte dönüştürülecek değeri girmek mümkündür; örneğin, '849 Ton eşdeğer kömür'. Bunu yaparken birimin tam adı ya da kısaltması kullanılabilirörnek olarak 'Ton eşdeğer kömür' ya da 'tce'. Daha sonra, hesap makinesi, dönüştürülecek ölçü biriminin kategorisini tespit eder, bu durumda 'Eşdeğer Petrol' seçin. Ondan sonra, girilen değeri onunla ilgili bilinen tüm uygun birimlere dönüştürür. Sonuç listesinde ilk olarak aradığınız dönüştürme işlemini de bulacağınızdan emin olursunuz. Alternatif olarak, dönüştürülecek değer şu şekilde girilebilir: '75 tce kaç Ton Dizel' ya da '62 tce yi Ton Dizel' ya da '13 Ton eşdeğer kömür -> Ton Dizel' ya da '50 tce = Ton Dizel' ya da '87 Ton eşdeğer kömür kaç Ton Dizel' ya da '99 Ton eşdeğer kömür yi Ton Dizel'. Bu alternatif için hesap makinesi ilk değerin özellikle hangi birime dönüştürüleceğini de hemen anlar. Bu olasılıklardan hangisini kullandığına bakılmaksızın kişiyi çok sayıda kategori ve sayısız desteklenen birimle uzun seçim listeleri halinde uygun listeye yönelik zor bir aramadan kurtarır. Tüm bunları bizim yerimize hesap makinesi üstlenir ve işi bir anda halleder.

Hesap makinesi, ayrıca, matematiksel ifadelerin kullanımını da mümkün kılar. Sonuç olarak, örneğin '(86 * 24) tce' şeklinde olmak üzere, sadece rakamlar birbiriyle hesap edilmekle kalmaz. Aynı zamanda dönüştürmede farklı ölçü birimleri de doğrudan birbirleriyle eşleştirilebilir. Bu da, örneğin, şu şekilde görünecektir: '12 Ton eşdeğer kömür + 49 Ton Dizel' ya da '61mm x 98cm x 36dm = ? cm^3'. Bu şekilde birleştirilen ölçü birimlerinin doğal olarak birbirine uyması ve söz konusu birleşimde anlam ifade etmesi gerekir.

'Bilimsel gösterimdeki Rakamların' yanına bir onay imi eklendiğinde yanıt üsse ait bir sayı olarak çıkacaktır. Örneğin, 5,854 814 761 536 ×1020. Bu sunum şekli için rakam bir üsse bölünecek, burada 20 ve burada gerçek sayı, 5,854 814 761 536. Rakam gösterme imkanı sınırlı olan cihazlarda, örneğin cep hesap makinelerinde, kişi aynı zamanda rakamların 5,854 814 761 536 E+20 olarak yazıldığını da görür. Aslında, bu, çok büyük ve çok küçük rakamların daha kolay okunmasını sağlar. Bu noktada bir onay imi eklenmemişse sonuç rakamların alışılmış bir şekilde yazımıyla verilir. Böylece yukarıdaki örnek için şu şekilde görünecektir: 585 481 476 153 600 000 000. Sonuçların sunumundan bağımsız olarak bu hesap makinesinin maksimum hassasiyeti 14 hanedir. Bu, tüm uygulamalar için yeterince hassas olacaktır.