Zetta-FLOPS yi Floating point operations per second

   

  Bilimsel gösterimdeki Rakamların


Bu hesap makinesine doğrudan bağlantı:
https://www.birimler.info/Zetta-FLOPS+birimini+Floating+point+operations+per+second+birimine+donustur.php1 Zetta-FLOPS kaç Floating point operations per second?

1 Zetta-FLOPS [ZFLOPS] = 1 000 000 000 000 000 000 000 Floating point operations per second - Zetta-FLOPS birimini Floating point operations per second birimine dönüştürebilen birim dönüştürücüsü.Zetta-FLOPS birimini Floating point operations per second birimine dönüştür (ZFLOPS birimini Floating point operations per second):

  1. Seçim listesinden doğru kategoriyi, bu durumda 'Bilgisayar performansı (FLOPS)' seçin.
  2. Daha sonra, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Temel matematik işlemleri: toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*, x), bölme (/, :, ÷), üs , karekök (√), kesirler ve π (pi) sayısına bu noktada izin verilir.
  3. Seçim listesinden dönüştürmek istediğiniz değere tekabül eden birimi seçin, bu durumda 'Zetta-FLOPS [ZFLOPS]' seçin.
  4. Son olarak, değerin dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin, bu durumda 'Floating point operations per second' seçin.
  5. Daha sonra, sonuç çıktığında bunu yapmak anlamlı olduğunda hala belirli ondalık basamak sayısına yuvarlama imkanı vardır.


Bu hesap makinesi ile asıl ölçüm birimiyle birlikte dönüştürülecek değeri girmek mümkündür; örneğin, '999 Zetta-FLOPS'. Bunu yaparken birimin tam adı ya da kısaltması kullanılabilirörnek olarak 'Zetta-FLOPS' ya da 'ZFLOPS'. Daha sonra, hesap makinesi, dönüştürülecek ölçü biriminin kategorisini tespit eder, bu durumda 'Bilgisayar performansı (FLOPS)' seçin. Ondan sonra, girilen değeri onunla ilgili bilinen tüm uygun birimlere dönüştürür. Sonuç listesinde ilk olarak aradığınız dönüştürme işlemini de bulacağınızdan emin olursunuz. Alternatif olarak, dönüştürülecek değer şu şekilde girilebilir: '12 ZFLOPS kaç Floating point operations per second' ya da '36 ZFLOPS yi Floating point operations per second' ya da '46 Zetta-FLOPS -> Floating point operations per second' ya da '37 ZFLOPS = Floating point operations per second' ya da '9 Zetta-FLOPS kaç Floating point operations per second' ya da '12 Zetta-FLOPS yi Floating point operations per second'. Bu alternatif için hesap makinesi ilk değerin özellikle hangi birime dönüştürüleceğini de hemen anlar. Bu olasılıklardan hangisini kullandığına bakılmaksızın kişiyi çok sayıda kategori ve sayısız desteklenen birimle uzun seçim listeleri halinde uygun listeye yönelik zor bir aramadan kurtarır. Tüm bunları bizim yerimize hesap makinesi üstlenir ve işi bir anda halleder.

Hesap makinesi, ayrıca, matematiksel ifadelerin kullanımını da mümkün kılar. Sonuç olarak, örneğin '(4 * 2) ZFLOPS' şeklinde olmak üzere, sadece rakamlar birbiriyle hesap edilmekle kalmaz. Aynı zamanda dönüştürmede farklı ölçü birimleri de doğrudan birbirleriyle eşleştirilebilir. Bu da, örneğin, şu şekilde görünecektir: '999 Zetta-FLOPS + 2997 Floating point operations per second' ya da '28mm x 44cm x 59dm = ? cm^3'. Bu şekilde birleştirilen ölçü birimlerinin doğal olarak birbirine uyması ve söz konusu birleşimde anlam ifade etmesi gerekir.

'Bilimsel gösterimdeki Rakamların' yanına bir onay imi eklendiğinde yanıt üsse ait bir sayı olarak çıkacaktır. Örneğin, 7,072 809 935 637 4×1031. Bu sunum şekli için rakam bir üsse bölünecek, burada 31 ve burada gerçek sayı, 7,072 809 935 637 4. Rakam gösterme imkanı sınırlı olan cihazlarda, örneğin cep hesap makinelerinde, kişi aynı zamanda rakamların 7,072 809 935 637 4E+31 olarak yazıldığını da görür. Aslında, bu, çok büyük ve çok küçük rakamların daha kolay okunmasını sağlar. Bu noktada bir onay imi eklenmemişse sonuç rakamların alışılmış bir şekilde yazımıyla verilir. Böylece yukarıdaki örnek için şu şekilde görünecektir: 70 728 099 356 374 000 000 000 000 000 000. Sonuçların sunumundan bağımsız olarak bu hesap makinesinin maksimum hassasiyeti 14 hanedir. Bu, tüm uygulamalar için yeterince hassas olacaktır.